De Concordante Griekse Tekst is een gerestaureerde Griekse grondtekst die bijna helemaal overeenkomt met de standaard wetenschappelijke Nestle-Aland editie, maar op enkele plekken zich aansluit bij de kritiek van tegenstanders. Hoewel in de loop van de tijd in de meeste gevallen is gebleken dat de tekst zeer betrouwbaar is gerestaureerd, blijken er af en toe toch foutjes in te zitten, die nog een keer rechtgezet moeten worden. Dit resulteert waarschijnlijk tot een nieuwe Griekse grondtekst met een andere naam, al zal hij grotendeels overeenkomen met de oorspronkelijke CGT.

Ik zal hieraan beginnen nadat de andere werkzaamheden aan het NT zijn afgerond en ik ook aan de restauratie van het OT begin.