Er wordt wel eens aan me gevraagd of mensen me kunnen steunen, of ik al een stichting heb opgericht of eraan denk. Een blik op de Projecten pagina laat zien dat ik geen tekort aan ideeën heb om meer mogelijkheden en tools te ontwikkelen om iedere gelovige dichter bij Gods Woord te kunnen brengen, eerder een tekort aan tijd. Ik voel me al gezegend dat ik momenteel voldoende heb aan parttime werk en de rest van mijn tijd aan de projecten kan besteden. Maar mocht het mogelijk zijn hier meer tijd voor vrij te maken, dat zou ik dat graag doen.

Ik heb om diverse redenen ervoor gekozen geen eigen stichting op te richten – al was het alleen maar omdat alle bureaucratische rompslomp me tegenstaat – maar het is ook zonder stichting mogelijk me te steunen voor hen die dat willen. Net als in de tijd van Paulus kan je nog steeds gewoon persoonlijk iemand een gift geven. (Alleen als dit boven een bepaald bedrag per persoon per jaar komt moet ik over het teveel een beetje belasting betalen.) Wie mij wil steunen vraag ik de gift over te maken naar mijn eigen rekening:

NL50 INGB 0749 8827 43
t.n.v. MP Amersfoort